STRESS PREVENTIE & STRESS REDUCTIE

Werkstress
Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken.

Bron: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. 

Hoe werkstress voorkomen
In de meeste bedrijven en organisaties is er veel aandacht voor stressreductie, helaas wordt er (nog) niet genoeg gekeken naar stresspreventie. Als het al te laat is, gaat men aan het werk!
Er wordt hierbij voorbij gegaan aan de oorzaken van de verkregen stress.

Onze werkwijze
Samen met de klant zullen wij de uiteindelijke  onderwerpen bepalen van de coaching.
Uitgangspunt is praktisch maatwerk gericht op de  dagelijkse praktijk van de klant.

De volgende onderwerpen zullen onder ander behandeld worden

 • De stressoren in kaart te leren brengen en de hierop volgende stressreactie beheersbaar te maken.
 • Energiebronnen en Stressoren in evenwicht brengen
 • Timemanagement leren toepassen ( Hoe ga ik met mijn tijd om)
 • Assertiever worden. ( leer nee te zeggen)
 • Managen van verwachtingen
 • Delegeren en opdracht verstrekken
 • Balans tussen privé en werk
 • Prioriteiten en doelen stellen
 • Doelen effectief in tijd plaatsen
 • Ontspanning & Beweging
 • Voeding