TRAINING & COACHING IN HET MKB

Het MKB
Het MKB is voor Re-Move een  bekende omgeving. MKB bedrijven zijn de motor van onze economie en vertegenwoordigen het allergrootste deel van onze nationale inkomsten en heeft de meeste werknemers. In het MKB beginnen de belangrijkste innovaties die de toekomst van onze economie waarborgen.

Het MKB bestaat uit  familiebedrijven en overige bedrijven. Familiebedrijven kenmerken zich door een lange termijnfocus, veel zorgzaamheid voor de medewerkers en korte lijnen wat betreft het nemen van beslissingen. Familiebedrijven investeren graag in praktische doelgerichte trainingen, cursussen en coaching voor hun personeel. Voor Re-Move zijn de MKB bedrijven verreweg de grootste doelgroep. Wij voelen ons hierbij thuis, spreken letterlijk en figuurlijk de taal van het MKB en genieten van het slagvaardig mee-ondernemen in deze mooie sector. Het MKB is vertegenwoordigd in alle sectoren van de economie onder andere; productiebedrijven, dienstverlening, bouw, landschapsinrichting, IT, verzekeringswezen, overheid, advies, zorg, en onderwijs.

 De onderstaande trainingen stemmen wij in het geheel af op  het MKB.