DISC TEAMTRAINING 1 dag

DISC TEAMTRAINING 1 dag | Maatwerktraining

Samenwerken en Teambuilding

De DISC methode is een middel en geen doel. Het invullen van de vragen en het ontvangen van een rapport is dan ook een beginpunt en geen eindpunt. De gecertificeerde DISC Coach geeft uitleg over het gedragsprofiel en leert je om de uitkomsten te interpreteren. Ieders gedrag is anders, goed of fout is hierbij niet het uitgangspunt.

DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C)
De basis kenmerken van de verschillende typen zijn:

 • Dominantie extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
 • Invloed extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
 • Stabiliteit introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
 • Conformisme introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Je kunt de DISC gedragsanalyse gebruiken om je team te ontwikkelen. De uitkomsten worden dan in een teamprofiel gezet.

Door het teamprofiel samen in een teamsessie te analyseren krijgt jouw team antwoord op vragen als:

 • Wat zijn sterke punten van dit team?
 • Wat zijn verbeter punten van dit team?
 • Hoe wordt er binnen dit team gecommuniceerd?
 • Op welke manier wordt er samengewerkt?
 • Welke potentie heeft dit team?
 • Welke rollen vervullen de diverse teamleden?
 • Wat betekent de verschuiving van de teamleden in basisgedrag en responsgedrag?
 • Wat heeft dit team te leren en hoe kan dit team progressie boeken?

Resultaat
Wanneer teamleden elkaars gedragsstijlen leren kennen maar belangrijker nog, begrijpen, zal de communicatie en samenwerking veel soepeler verlopen. Een DISC teamanalyse kan helpen om miscommunicatie te voorkomen. Bovendien zal het team mogelijkheden ontdekken om zaken anders aan te pakken door teamleden meer in hun kracht te zetten. Een DISC team analyse is een belangrijke stap in de bewustwording van een team en een uitstekend begin voor het verder ontwikkelen van teams.

Voorbeeldprofielen

informatie & investering

Type training:             
Maatwerk / in-company
Duur training:             
1 dag

Locatie:                     
geheel Nederland

Inclusief:
Teamprofiel
Persoonlijke DISC gedragsanalyse                    Syllabus
Certificaat van deelname

Investering: 
Bij ons op locatie € 389,00*         
Bij u op locatie     € 449,00 per deelnemer*

Locatiekosten:         
voor opdrachtgever

Optioneel
Drijfverenanalyse:   
€  89,00 excl. Btw per persoon

* vanaf minimaal 4 deelnemers

Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW