Inschrijvingsvoorwaarden Re-Move

Voorbehoud
Wijzigingen in de inhoud, opbouw van het cursusprogramma, duur en kosten van cursussen, zoals vermeld op deze internetsite, zijn nadrukkelijk voorbehouden. Dat geldt tevens voor eventuele fouten. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelding
Aanmelding voor een cursus is mogelijk door het versturen van uw gegevens via het digitale reageerformulier of per E-mail. Het is tevens mogelijk een telefonische inschrijving te doen. U ontvangt dan een bevestiging per mail.

Cursusdata en -locaties
Het daadwerkelijk doorgang vinden van een cursus op de cursusdata en locatie waarvoor u zich opgeeft, is onder voorbehoud van voldoende deelname. Bij onvoldoende of te veel aanmeldingen voor bepaalde cursussen/cursusdata behouden wij ons het recht voor om cursusdata te annuleren dan wel groepen aangemelde deelnemers te splitsen, samen te voegen en/of te verplaatsen naar andere data en/of een andere locatie. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten de door ons aangeboden vervangende cursusdata en/of locatie u niet schikken, dan zoeken wij in overleg met u naar een passend alternatief. Indien geen passend alternatief wordt gevonden, brengt Re-Move geen kosten in rekening.

Annulering
Uw aanmelding kunt u tot vier weken voor de aanvangsdatum van de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven kosteloos annuleren. Bij annulering in de tweede of derde week voor de aanvang van de cursus wordt 50% van het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Bij latere annulering bent u verplicht het volledige cursusbedrag te betalen. Indien u zelf verhinderd bent, mag uiteraard een plaatsvervang(st)er de cursus bijwonen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus, waarvoor u zich heeft aangemeld, ontvangt u bericht over de datum, tijd en locatie. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Facturering
De factuur wordt door Re-Move voorafgaand aan de cursus verzonden en dient binnen twee weken na dagtekening ervan te worden voldaan.

Privacy
De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in onze elektronische en fysieke cursusadministratie. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij Re-Move. U kunt altijd om inzicht in deze gegevens verzoeken. De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

Toepasselijkheid
Door uw (digitale) aanmelding geeft de cursist en/of opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en daarmee in te stemmen.