DISC TRAINING Inclusief gedragsprofiel | 1 dag

DISC TRAINING Inclusief gedragsprofiel | 1 dag | Opentraining

Onze DISC training is een praktijkgerichte 1-daagse training waarin je veel leert over jouw gedrag en over het gedrag van anderen. Na deze inspirerende dag zal je beter in staat zijn om je eigen gedrag te beïnvloeden en het gedrag van jouw gesprekspartner beter te begrijpen. De communicatie zal effectiever verlopen. Uiteraard zal dit ten goede komen aan het resultaat en de samenwerking.

Voorafgaande aan de training krijgt de deelnemer een online vragenlijst die hij dient in te vullen. Het hieruit voortvloeiende gedragsprofiel zal tijdens de training worden besproken. De deelnemer ontvangt na afloop van deze dag zijn eigen DISC Profiel en een certificaat.

De DISC training is zowel individueel als door teams / in-company te volgen.

Wat is DISC?
Het DISC model brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in beeld. De DISC methode helpt je om anderen beter te begrijpen én om te zorgen dat anderen jou beter begrijpen. Je kunt er al snel mee aan de slag omdat de methodiek eenvoudig toe te passen is in de dagelijkse praktijk.  

De DISC methode is een middel en geen doel. Het invullen van de vragen en het ontvangen van een rapport is dan ook een beginpunt en geen eindpunt. De gecertificeerde DISC Coach geeft uitleg over het gedragsprofiel en leert je om de uitkomsten te interpreteren. Ieders gedrag is anders, goed of fout is hierbij niet het uitgangspunt.

DISC bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C)
De basis kenmerken van de verschillende typen zijn:

 • Dominantie extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
 • Invloed extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
 • Stabiliteit introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
 • Conformisme introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

DISC training
In de DISC training wordt op een praktische manier aandacht besteed aan het verbeteren van de communicatie, vergroten van individuele effectiviteit, en het optimaal benutten van talenten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Uitleg DISC model en de verschillende DISC communicatiestijlen.
 • Herkennen van en afstemmen op de DISC stijl van de ander.
 • Ruis en miscommunicatie vermijden.
 • Effectief beïnvloeden van gedrag.
 • Zelfkennis vergroten door het herkennen van het eigen gedrag.
 • Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten. Wat maakt mij uniek en hoe kan ik mijn valkuilen vermijden?
 • Toelichting op het eigen DISC profiel.

Voor wie?
De DISC training is geschikt voor iedereen die meer inzicht wil in zijn of haar communicatie- en gedragsstijl en dat van anderen. Er is veel ruimte om praktijksituaties te bespreken.

Drijfverenanalyse
Het gedragsprofiel kunt u uitbreiden met een drijfverenanalyse. De Drijfverenanalyse brengt jouw meest belangrijke innerlijke motivatoren in kaart. Het geeft inzicht in waarom iemand bepaalde dingen juist wel of juist niet doet en wat hem/haar motiveert. Een drijfveer geeft weer wat we belangrijk vinden in het leven en vanuit welke situaties we geneigd zijn om in actie te komen. 

Voorbeeldprofielen

Informatie

Type training:             
Open training
Duur training:             
1 dag


Inclusief:                   
Syllabus
Certificaat van deelname

Let op:
Startgarantie vanaf 4 deelnemers!

Data trainingen   zie agenda

Deelnemers ervaring 8,9

8.8/10
"- prima training - duidelijke lesstof - trainer kon de materie met veel praktijkvoorbeelden wat helderder maken - ben er van overtuigd dat hetgeen in de afgelopen cursusdagen aan de orde is geweest door mij in de praktijk kan worden gebracht "
Evert