Regio ervaring

Wij houden rekening met uw regio en de regiomentaliteit van zowel uw medewerkers en uw klanten.
Een bedrijfstraining wordt dus op meerdere aspecten een maatwerktraining bij Re-Move. Inhoud, specifieke leerdoelen, niveau van uw medewerkers en regionale aspecten bepalen hoe een maatwerktraining van Re-Move tot stand komt

Nederland is ontstaan uit een aantal regio’s met een eigen identiteit. Met de negentiende-eeuwse natievorming is het accent verschoven naar wat ons op landelijk niveau bindt, maar recent wint de regio weer aan belangstelling. Wat resteert er van regionale identiteiten en hoe verhouden deze zich tot Nederlandse identiteit?
In het dagelijks leven staan regionale en Nederlandse identiteiten soms op gespannen voet met elkaar, wanneer mensen te maken krijgen met stereotiepe beelden van buitenstaanders over de eigen regio. Maar in het algemeen gaat binding met de regio voor individuen vaak samen met een gevoel van binding met Nederland; beide identiteiten bijten elkaar dus niet  (bron: https://www.scp.nl/dsresource?objectid=7b6263d0-4fd1-40c1-8d7c-74523001544a&type=org)