Effectief vergaderen | In-company training | 1 dag

Effectief vergaderen en overleggen | In-company training | 1 dag

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor het verbeteren van overleg en vergaderingen in organisaties.

Een veel gehoorde klacht is dat een meeting vaak niet efficiënt verloopt, rommelig in communicatie, afspraken en actiepunten worden doorgeschoven, structuur ontbreekt en de tijd wordt slecht bewaakt. Het zijn vaak dure uren omdat men met diverse personen samen dient te komen, en het rendement is niet zelden onder de maat

De aanpak
In deze cursus leert u om uw overleg/vergadering structureel te verbeteren, en ervoor zorg te dragen dat men een effectieve, inspirerende en zinvolle bijeenkomst gaat hebben.

Dit is een maatwerk training, er is dus alle ruimte om af te stemmen op de praktijk van uw organisatie.

Uw trainer
Uw trainer is allround en zeer ervaren op het gebied van interne communicatie, samenwerking, teambuilding etc. in het bedrijfsleven, dienstverlening, zorgsector en (semi) overheid.

Onderwerpen
Wij gaan zeer praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen

  • Nut en noodzaak van efficiënt en zinvol overleggen
  • Gedragsstijlen in communicatie
  • Rollen binnen de vergadering, b.v. voorzitter, functionele rol, notulist
  • Wijze van communiceren, en feedback geven
  • Indeling van de meeting, programma en agenda
  • Actiepunten, proactief hiermee omgaan en zorg dragen voor goede follow up
  • Tijdsbewaking van het overleg
  • Creatieve invulling geven zodat het overleg inspirerend gaat worden
  • Verslaglegging en opvolging
  • Communicatie naar relevante afdelingen/partijen

Resultaat
Na afloop van deze training is uw organisatie in staat om overleg gestructureerd, zinvol, motiverend en resultaatgericht te maken.

Optioneel
Deze training is uit te breiden met een DISC gedragsanalyse.
Deze analyse geeft een helder en herkenbaar beeld van uw gedrag. DISC is een goed instrument in de communicatie.
Dit betreft hier geen test, want goed of fout bestaat niet het is een model wat bijdraagt aan uw effectiviteit. De D.I.S.C. factor is hierbij uw leidraad. U krijgt een helder inzicht in uw gedrag hetgeen u veel zal leren over de communicatie met u zelf en anderen.

Opleidingsfondsen
De trainingen van Re-Move zijn opgenomen in de cursuscatalogi van onder andere:

OOM-Fonds (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf)
WIJ-TECHNIEK (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf)

informatie & investering

Locatie:                  Door geheel Nederland
Duur training:        1 dag
Inclusief:                     

Syllabus
Certificaat van deelname